10 bodů jak se vyhnout pochybení při nákupu tepelného čerpadla

1.

Nechte si radit pouze od lidí, kteří tepelné čerpadlo doma mají a ví o čem mluví.

2.

Nikdy nekupujte tepelné čerpadlo samostatně. Vždy jen jako komplet i s montáží, projektem a uvedením do provozu.

3.

Dodávku tepelného čerpadla si sjednejte přímo s montážní firmou, neobjednávejte ji nikdy přes stavební firmu. V případě, že za tepelné čerpadlo stavební firmě zaplatíte a ona z nějakých důvodů nezaplatí firmě co tepelné čerpadlo montovala, budete pravděpodobně bez servisu a bez záruky.

4.

Nabídky velmi levných nebo „nejlevnějších tepelných čerpadel na trhu“ hoďte okamžitě do koše. Při výběru dodavatele tepelného čerpadla nekoukejte jen na nejnižší cenu. Na první pohled levné tepelné čerpadlo se může pořádně prodražit

5.

Kriticky zhodnoťte slibované záruky a schopnost firmy slíbeným závazkům dostát.

6.

Zkontrolujte si na internetu webové stránky dodavatele, dovozce nebo výrobce tepelného čerpadla. Zkontrolujte zda se informace o parametrech a zárukách nerozcházejí s tím co Vám tvrdí prodejce.

7.

Zamyslete se nad tím, co budete dělat, když člověka který vám chce prodat tepelné čerpadlo přejede auto. Je v jeho firmě dostatek zkušených lidí, kteří Vám pak zajistí servis ? Je v ČR zastoupení pro tato tepelná čerpadla, které se o Vás pak postará ?

8.

Poptejte více firem, nenechte se zlákat první „výhodnou“ nabídkou

9.

Věnujte čas prohlídce již instalovaných tepelných čerpadel. Sledujte hlavně:
a. Jak instalace vypadá po dlouhodobém provozu
b. Zeptejte se majitele jak probíhal záruční servis
c. Vyzkoušejte si jak se ovládá regulace
d. Poslechněte si jak ze zařízení hlučné

10.

Komunikuje s Vámi regulace česky ? Prohlédněte si kvalitu návodu na použití.

 

Informace na této straně jsou převzaty z nejnavštěvovanějšího poradenského webu specializovaného na tepelná čerpadla www.abeceda-cerpadel.cz.

Certifikáty

Atmos cerifikát

Časté dotazy

Jak funguje tepelné čerpadlo, podrobný popis

Tepelné čerpadlo, respektive chladicí okruh, má čtyři základní části:

 

o Výparník

Do výparníku se přivádí nízkopotenciální teplo (primární okruh, vrt, plošný kolektro). Přivedené teplo způsobuje vypařování chladiva, páry chladiva se stávají nositelem tepelné energie a tu převádějí do kompresoru.

o Kompresor

Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí plynné chladivo ohřáté o několik stupňů, a díky fyzikálnímu principu komprese (při vyšším tlaku stoupá teplota), jako teplotní výtah znásobí malý přírůstek tepla na vyšší teplotní hladinu, která se pohybuje kolem 80°C.

o Kondenzátor

Energie přivedená do kondenzátoru parami chladiva z výparníku a kompresoru se převádí do cirkulujícího topného média (sekundární okruh TČ), převedeným teplem se topné médium ohřívá.

o Škrticí ventil

Kapalné chladivo, které zkondenzovalo v kondenzátoru při vyšším (kondenzačním) tlaku, se vstřikuje do výparníku, aby se zde opět vypařilo při nižším (vypařovacím) tla­ku.

Co je to topný faktor?

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 °C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody - proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

Jak funguje ekvitermní regulace?

Regulace která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému.

Příklad: když je venku - 15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C. U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

Může plošný kolektor vymrazit zahradu?

Pokud je zemní kolektor špatně navržen nebo proveden, může podchladit půdu nad sebou a ovlivnit růst vegetace. U správně navrženého kolektoru rozloženého v zahradě do velké plochy k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci nemá kolektor v podstatě žádný vliv.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla je dána především životností kompresoru, která je závislá hlavně na počtu startů kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a správným dimenzováním výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonem častěji spíná a kompresor dříve odejde). Důležitá je i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách a minimalizuje počet startů kompresoru. Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale hlavně na použité regulaci a způsobu zapojení kotelny. U kvalitních čerpadel odebírajících teplo ze země je ověřená životnost kompresoru až 20 let. Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál. Životnost zemních kolektorů (vrtů) je v řádu desítek let.
U čerpadel vzduch / voda je životnost kompresoru kratší a to o 20 až 30 % než u zemních čerpadel. Je to způsobeno jeho větším výkonem v porovnání se "zemním" čerpadlem a tím i častějším spínáním. Navíc je chladicí okruh provozován v obrovském teplotním rozsahu až 55°C (v zimě –25°, v létě 30°C), což životnosti komponentů neprospívá. Reverzace chladicího okruhu používaná pro rozmrazování výparníků nebo pro klimatizaci v letním období kompresor také zatěžuje a snižuje jeho životnost.

Co a kdo je IVT Centrum ?

Nosnou myšlenkou sítě IVT Centrum je SPECIALIZACE, TECHNOLOGIE a JISTOTA

Kvalitní návrh a montáž jsou stejně důležité jako kvalitní tepelné čerpadlo. Proto jsme z nejzkušenějších specializovaných prodejců tepelných čerpadel vytvořili značkovou prodejní síť IVT CENTRUM. Členové této sítě mají za sebou stovky, někteří i tisíce instalací tepelných čerpadel. Pokud zvolíte pro dodávku svého tepelného čerpadla montážní firmu s označením IVT CENTRUM, získáte správně navržené a spolehlivé tepelné čerpadlo, které Vám celoročně zajistí příjemnou tepelnou pohodu a dostatek teplé vody.

Některé informace na této straně jsou převzaty z nejnavštěvovanějšího poradenského webu specializovaného na tepelná čerpadla www.abeceda-cerpadel.cz.

Additional information